முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

பொருட்கள்

உங்கள் சொந்த பட்டறைகள் அல்லது நிகழ்வுகளுக்கு WebdriverIO பொருட்களைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், அவற்றை இங்கிருந்து நேரடியாகப் பெறலாம்.

பட்டறைகள்

WebdriverIO சமூகம் உலகம் முழுவதும் பட்டறைகளை வழங்குகிறது. உங்கள் சொந்தமாக ஹோஸ்ட் செய்ய இந்தப் பொருட்களைப் பயன்படுத்த தயங்க வேண்டாம்.

சொத்துக்கள்

கல்வி நோக்கங்களுக்காக உங்கள் சொந்த WebdriverIO உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் உருவாக்கினால், உங்கள் பொருட்களில் சேர்க்க இந்தச் சொத்துக்களை தயங்காமல் பெறுங்கள்.

ரோபோட்டர் லோகோ

Roboter Logo Roboter Logo White

திட்டச் சின்னம்

Roboter Logo

Welcome! How can I help?

WebdriverIO AI Copilot