رفتن به محتوای اصلی

زیر نظر گرفتن فایل های تست

با تست کننده WDIO می توانید فایل ها را در حین کار روی آنها زیر نظر بگیرید. اگر چیزی را در برنامه یا فایل های تستی خود تغییر دهید، به طور خودکار دوباره اجرا می شوند. با افزودن یک پرچم --watch هنگام فراخوانی دستور wdio ، تست‌کننده پس از اجرای همه آزمایش‌ها منتظر تغییرات فایل می‌ماند.

wdio wdio.conf.js --watch

به‌طور پیش‌فرض، فقط تغییرات در فایل‌های specs شما مشاهده خواهد شد. با این حال، با تنظیم یک ویژگی filesToWatch در wdio.conf.js خود که حاوی لیستی از مسیرهای فایل است (پشتیبانی از globbing) این فایل ها نیز زیر نظر گرفته خواهند شد تا کل مجموعه تست دوباره اجرا شود. اگر می‌خواهید با تغییر کد برنامه خود، به طور خودکار همه تست ها مجددا اجرا شوند، این کار مفید است.

// wdio.conf.js
export const config = {
// ...
filesToWatch: [
// watch for all JS files in my app
'./src/app/**/*.js'
],
// ...
}
اطلاعات

تا حد امکان سعی کنید تست ها را به صورت موازی اجرا کنید. تست های E2E، طبیعتا، کند هستند. اجرای مجدد تست‌ها تنها در صورتی مفید است که بتوانید زمان اجرای هر تست را کوتاه نگه دارید. به منظور صرفه جویی در زمان، تست کننده session های WebDriver را در حالی که منتظر تغییرات فایل است، زنده نگه می دارد. مطمئن شوید که بک اند WebDriver شما قابل تغییر است تا اگر بعد از مدتی هیچ فرمانی اجرا نشد، session به طور خودکار بسته نشود.

Welcome! How can I help?

WebdriverIO AI Copilot