Перейти до основного вмісту

Тестові фреймворки

WebdriverIO Runner has built-in support for Mocha, Jasmine, and Cucumber.js. You can also integrate it with 3rd-party open-source frameworks, such as Serenity/JS.

Integrating WebdriverIO with test frameworks

To integrate WebdriverIO with a test framework, you need an adapter package available on NPM. Note that the adapter package must be installed in the same location where WebdriverIO is installed. Отже, якщо ви встановили WebdriverIO глобально, обов’язково встановіть глобально і пакунок-адаптер.

Integrating WebdriverIO with a test framework lets you access the WebDriver instance using the global browser variable in your spec files or step definitions. Note that WebdriverIO will also take care of instantiating and ending the Selenium session, so you don't have to do it yourself.

Використання із Mocha

Спочатку встановіть пакунок-адаптер із NPM:

npm install @wdio/mocha-framework --save-dev

За замовчуванням WebdriverIO постачається із вбудованою бібліотекою перевірок, яку ви можете використовувати у ваших тестах:

describe('my awesome website', () => {
it('should do some assertions', async () => {
await browser.url('https://webdriver.io')
await expect(browser).toHaveTitle('WebdriverIO · Next-gen browser and mobile automation test framework for Node.js | WebdriverIO')
})
})

WebdriverIO підтримує такі інтерфейси Mocha: BDD (за замовчуванням), TDD і QUnit.

Якщо ви хочете описувати свої тести стилі TDD стилі, встановіть значення tdd для властивості ui, що в об'єкті mochaOpts у вашому файлі конфігурацій. Тепер ваші файли із тестами можуть містити наступне:

suite('my awesome website', () => {
test('should do some assertions', async () => {
await browser.url('https://webdriver.io')
await expect(browser).toHaveTitle('WebdriverIO · Next-gen browser and mobile automation test framework for Node.js | WebdriverIO')
})
})

Якщо ви хочете визначити й інші налаштування Mocha, ви можете додати їх до об'єкта mochaOpts у файлі конфігурації. Список усіх варіантів можна знайти на вебсайті фреймворку Mocha.

Примітка: WebdriverIO не підтримує застарілий метод зворотного виклику done у Mocha:

it('should test something', (done) => {
done() // throws "done is not a function"
})

Параметри Mocha

Наступні параметри можна застосувати у вашому wdio.conf.js для налаштування середовища Mocha. Примітка: не всі параметри підтримуються, наприклад, застосування параметра parallel призведе до помилки, оскільки виконувач тестів WDIO має власний механізм паралельного запуску тестів. Підтримуються такі параметри:

require

Параметр require корисний, коли ви хочете додати або розширити деякі вбудовані функції (WebdriverIO параметр).

Type: string|string[]
Default: []

compilers

Використовуйте вказаний(і) модуль(і) для компіляції файлів. Компілятори будуть підключені раніше, ніж require (WebdriverIO параметр).

Type: string[]
Default: []

allowUncaught

Поширювати неперехоплені помилки.

Type: boolean
Default: false

bail

Зупинитися після першого невдалого тесту.

Type: boolean
Default: false

checkLeaks

Перевіряти на наявність витоку глобальних змінних.

Type: boolean
Default: false

delay

Відкласти виконання головного набору.

Type: boolean
Default: false

fgrep

Відфільтрувати тести на відповідність вказаному рядку.

Type: string
Default: null

forbidOnly

Використання only у тестових файлах викличе визнання всього набору тестів невдалим.

Type: boolean
Default: false

forbidPending

Використання skip у тестових файлах викличе визнання всього набору тестів невдалим.

Type: boolean
Default: false

fullTrace

Показати повний стек викликів у разі помилки.

Type: boolean
Default: false

global

Очікувані глобальні змінні.

Type: string[]
Default: []

grep

Відфільтрувати тести на відповідність вказаному регулярному виразу.

Type: RegExp|string
Default: null

invert

Інвертувати збіги фільтра тестів.

Type: boolean
Default: false

retries

Кількість повторень для невдалих тестів.

Type: number
Default: 0

timeout

Порогове значення тайм-ауту (у мс).

Type: number
Default: 30000

Використання із Jasmine

Спочатку встановіть пакунок-адаптер із NPM:

npm install @wdio/jasmine-framework --save-dev

Потім ви можете налаштувати середовище Jasmine, додавши властивість jasmineOpts до файлу конфігурації. Список усіх можливих параметрів можна знайти на вебсайті фреймворку Jasmine.

Перехоплення перевірок

Фреймворк Jasmine дозволяє перехоплювати кожну перевірку, щоб залогувати стан застосунку або вебсайту, залежно від результату перевірки.

Наприклад, дуже зручно робити скріншот кожного разу, коли перевірка закінчується невдало. В об'єкт jasmineOpts ви можете додати властивість під назвою expectationResultHandler, яка приймає функцію для виконання. Параметри цієї функції надають інформацію про результати перевірки.

У наступному прикладі показано, як зробити знімок екрана, якщо перевірка завершується невдало:

jasmineOpts: {
defaultTimeoutInterval: 10000,
expectationResultHandler: function(passed, assertion) {
/**
* only take screenshot if assertion failed
*/
if(passed) {
return
}

browser.saveScreenshot(`assertionError_${assertion.error.message}.png`)
}
},

Примітка: Ви не можете призупиняти виконання тестів, щоб зробити щось асинхронне. В такому разі, може статися так, що команда займатиме забагато часу, і стан застосунку зміниться. (Хоча зазвичай знімок екрана все одно зробиться трохи пізніше, що все ще таки надасть хоч якусь корисну інформацію про помилку.)

Параметри Jasmine

Наступні параметри можна застосувати у вашому wdio.conf.js для налаштування середовища Jasmine за допомогою властивості jasmineOpts. Для отримання додаткової інформації про ці параметри конфігурації перегляньте документацію Jasmine.

defaultTimeoutInterval

Інтервал очікування за замовчуванням для операцій Jasmine.

Type: number
Default: 60000

helpers

Масив зі шляхами (або ґлобами) до файлів відносно spec_dir для підключення перед тестами jasmine.

Type: string[]
Default: []

requires

Параметр requires корисний, коли ви хочете додати або розширити деякі вбудовані функції.

Type: string[]
Default: []

random

Чи рандомізувати порядок виконання тестів.

Type: boolean
Default: true

seed

Початкове число для використання як основи рандомізації. Null призводить до випадкового визначення початкового числа на початку виконання.

Type: Function
Default: null

failSpecWithNoExpectations

Чи вважати тест невдалим, якщо у ньому не має жодної перевірки. За замовчуванням тест, який не виконує жодної перевірки, буде вважатися успішним. Якщо встановити цей параметр у true, такий тест буде вважатися невдалим.

Type: boolean
Default: false

oneFailurePerSpec

Чи обмежувати тестові файли тільки однією невдалою перевіркою.

Type: boolean
Default: false

specFilter

Функція для фільтрації тестів.

Type: Function
Default: (spec) => true

grep

Виконуйте лише тести, які відповідають цьому рядку або регулярному виразу. (Застосовується, лише якщо не встановлено функцію specFilter)

Type: string|Regexp
Default: null

invertGrep

Якщо true, буде виконано лише ті тести, що не збігаються з виразом, використаним у grep. (Застосовується, лише якщо не встановлено функцію specFilter)

Type: boolean
Default: false

Використання із Cucumber

Спочатку встановіть пакунок-адаптер із NPM:

npm install @wdio/cucumber-framework --save-dev

Якщо ви хочете використовувати Cucumber, установіть для властивості framework значення cucumber, додавши framework: 'cucumber' до файлу конфігурації.

Параметри для Cucumber можна вказати у файлі конфігурації в об'єкті cucumberOpts. Перегляньте повний список параметрів тут.

Щоб швидко налаштувати роботу із Cucumber, перегляньте наш проєкт cucumber-boilerplate, який містить усі необхідні визначення, і ви відразу зможете почати описувати файли функцій.

Параметри Cucumber

Наступні параметри можна застосувати у вашому wdio.conf.js для налаштування середовища Cucumber за допомогою властивості cucumberOpts:

backtrace

Показати повний стек викликів для помилок.

Type: Boolean
Default: true

requireModule

Модулі які буде підключено перед, файлами підтримки.

Type: string[]
Default: []
Example:

cucumberOpts: {
requireModule: ['@babel/register']
// or
requireModule: [
[
'@babel/register',
{
rootMode: 'upward',
ignore: ['node_modules']
}
]
]
}

failFast

Припинити виконання при першому невдалому тесті.

Type: boolean
Default: false

names

Виконувати лише сценарії з іменами, які відповідають виразу (повторюване).

Type: RegExp[]
Default: []

require

Файли, що містять визначення ваших кроків, які буде підключено перед виконанням функцій. Ви також можете вказати ґлоб патерн до файлів із визначенням кроків.

Type: string[]
Default: [] Example:

cucumberOpts: {
require: [path.join(__dirname, 'step-definitions', 'my-steps.js')]
}

import

Paths to where your support code is, for ESM.

Type: String[]
Default: [] Example:

cucumberOpts: {
import: [path.join(__dirname, 'step-definitions', 'my-steps.js')]
}

strict

Викидати помилка, якщо є невизначені або незавершені кроки.

Type: boolean
Default: false

tags

Виконувати функції або сценарії лише з тегами, що відповідають виразу. Будь ласка, перегляньте документацію Cucumber для додаткової інформації.

Type: String
Default: ``

timeout

Час очікування в мілісекундах для визначення кроків.

Type: Number
Default: 30000

retry

Specify the number of times to retry failing test cases.

Type: Number
Default: 0

retryTagFilter

Only retries the features or scenarios with tags matching the expression (repeatable). This option requires '--retry' to be specified.

Type: RegExp

tagsInTitle

Add cucumber tags to feature or scenario name

Type: Boolean
Default: false

Please note that this is a @wdio/cucumber-framework specific option and not recognized by cucumber-js itself

ignoreUndefinedDefinitions

Розглядати невизначені визначення як попередження.

Type: Boolean
Default: false

Please note that this is a @wdio/cucumber-framework specific option and not recognized by cucumber-js itself

failAmbiguousDefinitions

Розглядати неоднозначні визначення як помилки.

Type: Boolean
Default: false

Please note that this is a @wdio/cucumber-framework specific option and not recognized by cucumber-js itself

tagExpression

Only execute the features or scenarios with tags matching the expression. Please see the Cucumber documentation for more details.

Type: String
Default: ``

Please note that this option would be deprecated in future. Use tags config property instead

profile

Профіль для використання.

Type: string[]
Default: []

Kindly take note that only specific values (worldParameters, name, retryTagFilter) are supported within profiles, as cucumberOpts takes precedence. Additionally, when using a profile, make sure that the mentioned values are not declared within cucumberOpts.

Skipping tests in cucumber

Note that if you want to skip a test using regular cucumber test filtering capabilities available in cucumberOpts, you will do it for all the browsers and devices configured in the capabilities. In order to be able to skip scenarios only for specific capabilities combinations without having a session started if not necessary, webdriverio provides the following specific tag syntax for cucumber:

@skip([condition])

were condition is an optional combination of capabilities properties with their values that when all matched with cause the tagged scenario or feature to be skipped. Of course you can add several tags to scenarios and features to skip a tests under several different conditions.

You can also use the '@skip' annotation to skip tests without changing `tagExpression'. In this case the skipped tests will be displayed in the test report.

Here you have some examples of this syntax:

 • @skip or @skip(): will always skip the tagged item
 • @skip(browserName="chrome"): the test will not be executed against chrome browsers.
 • @skip(browserName="firefox";platformName="linux"): will skip the test in firefox over linux executions.
 • @skip(browserName=["chrome","firefox"]): tagged items will be skipped for both chrome and firefox browsers.
 • @skip(browserName=/i.*explorer/): capabilities with browsers matching the regexp will be skipped (like iexplorer, internet explorer, internet-explorer, ...).

Import Step Definition Helper

In order to use step definition helper like Given, When or Then or hooks, you are suppose to import then from @cucumber/cucumber, e.g. like this:

import { Given, When, Then } from '@cucumber/cucumber'

Now, if you use Cucumber already for other types of tests unrelated to WebdriverIO for which you use a specific version you need to import these helpers in your e2e tests from the WebdriverIO Cucumber package, e.g.:

import { Given, When, Then } from '@wdio/cucumber-framework'

This ensures that you use the right helpers within the WebdriverIO framework and allows you to use an independent Cucumber version for other types of testing.

Using Serenity/JS

Serenity/JS is an open-source framework designed to make acceptance and regression testing of complex software systems faster, more collaborative, and easier to scale.

For WebdriverIO test suites, Serenity/JS offers:

Serenity BDD Report Example

Installing Serenity/JS

To add Serenity/JS to an existing WebdriverIO project, install the following Serenity/JS modules from NPM:

npm install @serenity-js/{core,web,webdriverio,assertions,console-reporter,serenity-bdd} --save-dev

Learn more about Serenity/JS modules:

Configuring Serenity/JS

To enable integration with Serenity/JS, configure WebdriverIO as follows:

wdio.conf.ts
import { WebdriverIOConfig } from '@serenity-js/webdriverio';

export const config: WebdriverIOConfig = {

// Tell WebdriverIO to use Serenity/JS framework
framework: '@serenity-js/webdriverio',

// Serenity/JS configuration
serenity: {
// Configure Serenity/JS to use the appropriate adapter for your test runner
runner: 'cucumber',
// runner: 'mocha',
// runner: 'jasmine',

// Register Serenity/JS reporting services, a.k.a. the "stage crew"
crew: [
// Optional, print test execution results to standard output
'@serenity-js/console-reporter',

// Optional, produce Serenity BDD reports and living documentation (HTML)
'@serenity-js/serenity-bdd',
[ '@serenity-js/core:ArtifactArchiver', { outputDirectory: 'target/site/serenity' } ],

// Optional, automatically capture screenshots upon interaction failure
[ '@serenity-js/web:Photographer', { strategy: 'TakePhotosOfFailures' } ],
]
},

// Configure your Cucumber runner
cucumberOpts: {
// see Cucumber configuration options below
},


// ... or Jasmine runner
jasmineOpts: {
// see Jasmine configuration options below
},

// ... or Mocha runner
mochaOpts: {
// see Mocha configuration options below
},

runner: 'local',

// Any other WebdriverIO configuration
};

Learn more about:

Producing Serenity BDD reports and living documentation

Serenity BDD reports and living documentation are generated by Serenity BDD CLI, a Java program downloaded and managed by the @serenity-js/serenity-bdd module.

To produce Serenity BDD reports, your test suite must:

 • download the Serenity BDD CLI, by calling serenity-bdd update which caches the CLI jar locally
 • produce intermediate Serenity BDD .json reports, by registering SerenityBDDReporter as per the configuration instructions
 • invoke the Serenity BDD CLI when you want to produce the report, by calling serenity-bdd run

The pattern used by all the Serenity/JS Project Templates relies on using:

 • a postinstall NPM script to download the Serenity BDD CLI
 • npm-failsafe to run the reporting process even if the test suite itself has failed (which is precisely when you need test reports the most...).
 • rimraf as a convenience method to remove any test reports left over from the previous run
package.json
{
"scripts": {
"postinstall": "serenity-bdd update",
"clean": "rimraf target",
"test": "failsafe clean test:execute test:report",
"test:execute": "wdio wdio.conf.ts",
"test:report": "serenity-bdd run"
}
}

To learn more about the SerenityBDDReporter, please consult:

Using Serenity/JS Screenplay Pattern APIs

The Screenplay Pattern is an innovative, user-centred approach to writing high-quality automated acceptance tests. It steers you towards an effective use of layers of abstraction, helps your test scenarios capture the business vernacular of your domain, and encourages good testing and software engineering habits on your team.

By default, when you register @serenity-js/webdriverio as your WebdriverIO framework, Serenity/JS configures a default cast of actors, where every actor can:

This should be enough to help you get started with introducing test scenarios that follow the Screenplay Pattern even to an existing test suite, for example:

specs/example.spec.ts
import { actorCalled } from '@serenity-js/core'
import { Navigate, Page } from '@serenity-js/web'
import { Ensure, equals } from '@serenity-js/assertions'

describe('My awesome website', () => {
it('can have test scenarios that follow the Screenplay Pattern', async () => {
await actorCalled('Alice').attemptsTo(
Navigate.to(`https://webdriver.io`),
Ensure.that(
Page.current().title(),
equals(`WebdriverIO · Next-gen browser and mobile automation test framework for Node.js | WebdriverIO`)
),
)
})

it('can have non-Screenplay scenarios too', async () => {
await browser.url('https://webdriver.io')
await expect(browser)
.toHaveTitle('WebdriverIO · Next-gen browser and mobile automation test framework for Node.js | WebdriverIO')
})
})

To learn more about the Screenplay Pattern, check out:

Welcome! How can I help?

WebdriverIO AI Copilot